Chủ Nhật, 17/11/2019
News
Home » 2014 » Tháng Mười

Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Spanning Tree Protocol

Trong môi trường layer 2(switch và bridge) thì không có giao thức định tuyến được sử dụng và đường dự phòng active cũng không được cho phép. Thay vào đó, một số dạng của bridge cung cấp sự vận chuyển data giữa hai network hay giữa switch port. Giao thức spanning tree protocol cung cấp link dự phòng nên network ... Read More »

Order By Multiple Custom Fields in WordPress

Sau khi mỏi mòn tìm kiếm trên Google, tôi đã tìm thấy giải pháp để sắp xếp bài viết trong WordPress bởi Custom Fields. Bài viết được dịch từ Order Posts in WordPress by Multiple Custom Fields Đầu tiên, xác định những [crayon-5dd0984820087015216008-i/] mà bạn muốn sử dụng để sắp xếp. [crayon-5dd0984820092363634390/] Thứ hai, viết thêm một function trong file ... Read More »

Ký tự đặc biệt cho HTML ISO 8859-1

HTML Special Characters ISO 8859-1 Care of ℅                     “& # 8453;” Commercial at @           “& # 64;” Copywrite symbol ©     “& copy;” Registered symbol ®     “& reg;” Trademark symbol ™   “& trade;” King ♔              “& # 9812;” Queen ♕            “& # 9813;” Castle ♖            “& # 9814;” Bishop ♗            “& # 9815;” Knight ♘            “& # 9816;” Pawn ♙              “& # 9817;” Black King ♚      “& # ... Read More »