Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » 2016 » Tháng Tư

Monthly Archives: Tháng Tư 2016

Cách làm mờ nội dung bằng CSS

Cách làm mờ nội dung (blur) bằng CSS. Demo: Nội dung trong class [crayon-5deb4cf20352d911332404-i/] sẽ được làm mờ đơn giản như sau: [crayon-5deb4cf20353f233282283/] Với độ mờ các bạn có thể tùy chỉnh lại, ở đây mình chọn là 10px Download file blur.svg Read More »

Công cụ hỗ trợ lập trình: Yeoman, Grunt và Bower

Trong quá trình học tập, làm việc và lang thang trên mạng mình có biết thêm một số công cụ để hỗ trợ cho lập trình viên. Mình muốn lưu lại và chia sẽ cho mọi người biết thêm. Đó là các công cụ Bower, NPM, Grunt và Yeoman. Bài viết này được tham khảo từ blog của duyetdev Từ trước đến nay ... Read More »