Wednesday, 26/06/2019
News
Home » 2016 » September

Monthly Archives: September 2016

Cài đặt Composer cho Centos

Download composer.phar [crayon-5d139fd004a90901659617/] Kết quả như sau: [crayon-5d139fd004aab366636472/] Chmod cho file [crayon-5d139fd004aae417357267/] Chuyển composer vào global [crayon-5d139fd004ab1766015213/] Kiểm tra lại lần nữa [crayon-5d139fd004ab2718472787/] Bây giờ bạn có thể dùng lệnh composer ở bất kỳ đâu. Read More »

Tạo chứng chỉ SSL Free với LetsEncrypt

Lấy chứng chỉ SSL Cài đặt git: [crayon-5d139fd00513f396940622/] Lấy chứng chỉ [crayon-5d139fd005146604342818/]   Chờ một lúc cho Let’s Encrypt khởi chạy, bạn sẽ được hỏi một số thông tin, nhập chính xác nhé: Nhập địa chỉ email để phòng khi mất private key còn có chỗ mà lấy lại: Sau đó phải chấp nhận điều khoản của Let’s Encrypt. Chọn Agree Tiếp ... Read More »