Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » 2016 » Tháng Chín

Monthly Archives: Tháng Chín 2016

Cài đặt Composer cho Centos

Download composer.phar [crayon-5deb4d5438f33425456349/] Kết quả như sau: [crayon-5deb4d5438f4c103904292/] Chmod cho file [crayon-5deb4d5438f52334338969/] Chuyển composer vào global [crayon-5deb4d5438f57964724876/] Kiểm tra lại lần nữa [crayon-5deb4d5438f5a489357999/] Bây giờ bạn có thể dùng lệnh composer ở bất kỳ đâu. Read More »

Tạo chứng chỉ SSL Free với LetsEncrypt

Lấy chứng chỉ SSL Cài đặt git: [crayon-5deb4d543aaea751157706/] Lấy chứng chỉ [crayon-5deb4d543aaf8990584953/]   Chờ một lúc cho Let’s Encrypt khởi chạy, bạn sẽ được hỏi một số thông tin, nhập chính xác nhé: Nhập địa chỉ email để phòng khi mất private key còn có chỗ mà lấy lại: Sau đó phải chấp nhận điều khoản của Let’s Encrypt. Chọn Agree Tiếp ... Read More »