Wednesday, 24/04/2019
News
Home » 2016 » September

Monthly Archives: September 2016

Cài đặt Composer cho Centos

Download composer.phar [crayon-5cbf936ac8311329501470/] Kết quả như sau: [crayon-5cbf936ac831a738923457/] Chmod cho file [crayon-5cbf936ac831d704698039/] Chuyển composer vào global [crayon-5cbf936ac831f163311748/] Kiểm tra lại lần nữa [crayon-5cbf936ac8322818445610/] Bây giờ bạn có thể dùng lệnh composer ở bất kỳ đâu. Read More »

Tạo chứng chỉ SSL Free với LetsEncrypt

Lấy chứng chỉ SSL Cài đặt git: [crayon-5cbf936ac884b523057580/] Lấy chứng chỉ [crayon-5cbf936ac8852185973382/]   Chờ một lúc cho Let’s Encrypt khởi chạy, bạn sẽ được hỏi một số thông tin, nhập chính xác nhé: Nhập địa chỉ email để phòng khi mất private key còn có chỗ mà lấy lại: Sau đó phải chấp nhận điều khoản của Let’s Encrypt. Chọn Agree Tiếp ... Read More »