Wednesday, 24/04/2019
News
Home » Hosting & Domain

Hosting & Domain

Tạo chứng chỉ SSL Free với LetsEncrypt

Lấy chứng chỉ SSL Cài đặt git: [crayon-5cbf8b1ec15a2088778622/] Lấy chứng chỉ [crayon-5cbf8b1ec15b1720717222/]   Chờ một lúc cho Let’s Encrypt khởi chạy, bạn sẽ được hỏi một số thông tin, nhập chính xác nhé: Nhập địa chỉ email để phòng khi mất private key còn có chỗ mà lấy lại: Sau đó phải chấp nhận điều khoản của Let’s Encrypt. Chọn Agree Tiếp ... Read More »

Hướng dẫn đăng ký tên miền Tiếng Việt

Tên miền tiếng Việt thuộc hệ thống tên miền đa ngữ (viết tắt IDN), là xu thế đang phát triển của công nghiệp nội dung Internet. Đây là tên miền được các quốc gia không sử dụng dụng ngôn ngữ tiếng Anh, ký tự Latin triển khai để hỗ trợ người dân địa phương truy cập Internet bằng ngôn ngữ ... Read More »

Vòng đời của tên miền

Mỗi tên miền đều có vòng đời của nó. Có tên miền chỉ sở hữu một “vòng đời”. Nhưng có những tên miền, trong quá trình tồn tại, nó trải qua nhiều vòng đời. Đối với tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế, về cơ bản, chúng có vòng đời giống nhau. Tuy nhiên, có nhiều điểm khác ... Read More »