Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » Wordpress » Tutorial Wordpress » Order By Multiple Custom Fields in WordPress

Order By Multiple Custom Fields in WordPress

Sau khi mỏi mòn tìm kiếm trên Google, tôi đã tìm thấy giải pháp để sắp xếp bài viết trong WordPress bởi Custom Fields.

Bài viết được dịch từ Order Posts in WordPress by Multiple Custom Fields

Đầu tiên, xác định những meta_key mà bạn muốn sử dụng để sắp xếp.

Thứ hai, viết thêm một function trong file functions.php để trả về chuỗi ORDER BY mong muốn.

Cuối cùng là apply function vào trong WP_Query.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »