Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » Wordpress » Tutorial Wordpress » Thêm tài khoản Admin cho WordPress thông qua MySQL Database

Thêm tài khoản Admin cho WordPress thông qua MySQL Database

Một ngày đẹp trời nào đó, website của bạn bị lỗi hoặc bị tấn công hay vì bất kỳ lý do nào khác, bạn bị mất quyền tài khoản Admin đăng nhập vào WordPress. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo một tài khoản Admin mới trực tiếp ngay trong cơ sở dữ liệu của WordPress thông qua MySQL.

Lưu ý: Bạn nên tạo một bản sao lưu CSDL trước khi thực hiện điều này.

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào phpMyAdmin và tìm đến CSDL của WordPress. Trong trường hợp bạn sử dụng host cPanel thì xem hình mình họa bên dưới.

Sau khi đã vào được phpMyAdmin, bạn mở Database của WordPress lên. Việc cần làm là Insert thêm vào các bảng wp_users and wp_usermeta 

Đầu tiên là click vào bảng wp_users. Chọn Insert như hình bên dưới.

them-tai-khoan-admin

Tiếp theo là điện các giá trị vào như hình bên dưới sau đó click vào Go để thực hiện. Ở đây mình điện ID là 5, tùy theo bảng wp_user trong CSDL của bạn đã có bao nhiêu hàng rồi thì bạn lựa chọn cho phù hợp. Và nhớ ID này để tí thực hiện ở bước tiếp theo.

Chú ý: Trong cột user_pass thì phải chọn FunctionMD5

add-user-1

Tiếp theo đến bảng wp_usermeta cũng click vào Insert. Và điền vào các giá trị như bên dưới.

  • unmeta_id – để trống
  • user_id – đây chính là ID của tài khoản mà mình tạo vừa nãy. Của mình là 5
  • meta_key – điền vào là wp_capabilities
  • meta_value – điền vào là a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";} (Chú ý gõ dấu nháy kép phải gõ lại cho đúng)

Click vào Button Go để lưu lại. Sau đó Insert tiếp thêm một hàng nữa. Các giá trị điền như bên dưới.

  • unmeta_id – để trống
  • user_id – đây chính là ID của tài khoản mà mình tạo vừa nãy. Của mình là 5
  • meta_key – điền vào là wp_user_level
  • meta_value – điền vào là 10

add-user-2

add-user-3

Cuối cùng click vào Button Go. Bây giờ các bạn có thể đăng nhập vào wp-admin với username và password mà bạn tạo lúc nãy. Cập nhật lại profile để WordPress thêm vào các giá trị thích hợp.

Chúc các bạn thành công !

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 5,50 out of 10)
Loading...

One comment

  1. Very good, mình đã tạo được nhưng mỗi tội đăng nhập không vào được wp-admin thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »