Thứ Năm, 17/10/2019
News

CSS3

Cách làm mờ nội dung bằng CSS

Cách làm mờ nội dung (blur) bằng CSS. Demo: Nội dung trong class [crayon-5da75bf73f34e616116698-i/] sẽ được làm mờ đơn giản như sau: [crayon-5da75bf73f363613162271/] Với độ mờ các bạn có thể tùy chỉnh lại, ở đây mình chọn là 10px Download file blur.svg Read More »