Chủ Nhật, 17/11/2019
News
Home » Kỹ Thuật » Viễn Thông » Tìm hiểu giao thức ARP (Address Resolution Protocol)

Tìm hiểu giao thức ARP (Address Resolution Protocol)

Trong hệ thống mạng máy tính có hai loại địa chỉ được gán cho một máy tính:

       Địa chỉ logic: là địa chỉ của các giao thức mạng như IP, IPX … Loại địa chỉ này mang tính chất tương đối, có thể thay đổi theo sự cần thiết của người sử dụng. Loại địa chỉ này có hai phần: Phần network để phân định hoạt động của máy trong các mạng khác nhau và giúp dễ dàng định tuyến cho các gói tin cần chuyển đi giữa các interface của các router,  phần Host để phân biệt các máy trong cùng một mạng.

       Địa chỉ vật lý – MAC (Media Access Control) là địa chỉ tuyệt đối, ghi chết vào thiết bị giao tiếp, trong thực tế các NIC (Network Interface Card) chỉ có thể hiểu và liên lạc với nhau bằng địa chỉ này.

Vì vậy, để các máy có thể liên lạc được với nhau trong môi trường mạng, cần phải có một cơ chế diễn giải địa chỉ giữa IP và MAC, đó là giao thức Address Resolution Protocol viết tắt là  ARP.

Hoạt động của một ARP trong mạng LAN:

Khi một thiết bị mạng muốn biết địa chỉ MAC của một thiết bị mạng nào đó một mạng LAN nó sẽ gửi một ARP request bao gồm địa chỉ MAC address của nó và địa chỉ IP của thiết bị mà nó cần biết MAC address trên toàn bộ một miền broadcast. Mỗi một thiết bị nhận được request này sẽ so sánh địa chỉ IP trong request với địa chỉ tầng network của mình. Nếu trùng địa chỉ thì thiết bị đó phải gửi ngược lại cho thiết bị gửi ARP request một gói tin (trong đó có chứa địa chỉ MAC của mình). Lúc này, A đã biết MAC id của máy tính cần gửi và như thế PC A mới bắt đầu truyền gói tin cho B.

Hoạt động của ARP trong môi trường liên mạng:

Hoạt động của ARP trong một môi trường phức tạp hơn đó là hai (hay nhiều) hệ thống mạng gắn với nhau thông qua một Router ®. Máy A thuộc mạng A muốn gửi gói tin đến máy B thuộc mạng B. Do các broadcast không thể truyền qua Router nên khi đó máy A sẽ xem Router ® như một cầu nối hay một trung gian (Agent) để truyền dữ liệu. Chúng ta cần hiểu rằng, trước đó máy A đã biết được địa chỉ IP của Router ® thông qua khai báo Gateway trong các thông tin địa chỉ máy, khi trong IP của máy cần gửi đi không thuộc miền broatcast sẽ phải gửi gói tin qua ®. Tất cả các thông tin về các mạng sẽ được chứa trong một bảng gọi là bảng định tuyến (routing table), là thông tin về các Gateway để truy cập vào một hệ thống mạng nào đó và được lưu giữ trong mỗi máy. Ví dụ trong trường hợp trên trong bảng sẽ chỉ ra rằng để đi tới LAN B phải qua port X của Router ®. Như vậy khi truyền thông tin giữa các máy tính trong môi trường liên mạng, router đóng vai trò trung gian cung cấp thông tin.

Quá trình truyền dữ liệu theo từng bước sau :

        Máy A gửi một ARP request (broadcast) để tìm địa chỉ MAC của port X.

       Router ® trả lời, cung cấp cho máy A địa chỉ MAC của port X.

       Máy A truyền gói tin đến port X của Router trong đó có địa chỉ IP của máy B.

       Router nhận được gói tin từ máy A, chuyển gói tin ra port Y của Router. Dĩ nhiên trong gói tin có chứa địa chỉ IP của máy B. Router sẽ gửi ARP request để tìm địa chỉ MAC của máy B.

       Máy B sẽ trả lời cho Router biết địa chỉ MAC của mình. Sau khi nhận được địa chỉ MAC của máy B, Router ® gửi gói tin của A đến B

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »