Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » Tutorial – Series

Tutorial – Series

[Perl] Bài 2 – Thao tác tệp

Trong bài viết trước, chúng ta nói về các yếu tố cốt lõi của Perl: biến (vô hướng, mảng, và băm), các biểu thức toán học và một số vòng lặp cơ bản ( vòng lặp for). Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận làm thế nào để chia và ghép chuỗi . Làm thế nào để thao tác ... Read More »

[Perl] Bài 1 – Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Perl

Giới Thiệu về Perl Môi Trường Phát Triển Chương Trình Đầu Tiên Như mọi ngôn ngữ lập trình khác , bạn sẽ được bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Perl bằng chương trình đầu tiên “Hello World” với chức năng in một dòng chữ lên console với nội dung “Hello Perl” trên trình biên dịch Padre Perl ... Read More »

Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT

LỆNH SQL: SELECT DISTINCT Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau). Đôi khi trong một bảng, có một cột có nhiều giá trị trùng nhau (duplicate values), tuy nhiên bạn chỉ muốn lấy những giá trị duy nhất có trong cột đó. Câu lệnh DISTINCT có thể được dùng để ... Read More »

Tăng tốc độ website với Plugin LazyLoad

Thông thường, website của bạn sẽ tải toàn bộ hình ảnh cùng một lúc và nếu như có rất nhiều hình ảnh thì sao? Điều này sẽ khiến cho website của bạn rất chậm chạp. Sử dụng Plugin LazyLoad sẽ giúp trang web của bạn tải nhanh hơn. Trong một số trường hợp nó cũng sẽ giúp giảm tải máy ... Read More »