Thứ Sáu, 13/12/2019
News
Home » Tutorial - Series » Perl Tutorial

Perl Tutorial

[Perl] Bài 2 – Thao tác tệp

Trong bài viết trước, chúng ta nói về các yếu tố cốt lõi của Perl: biến (vô hướng, mảng, và băm), các biểu thức toán học và một số vòng lặp cơ bản ( vòng lặp for). Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận làm thế nào để chia và ghép chuỗi . Làm thế nào để thao tác ... Read More »

[Perl] Bài 1 – Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Perl

Giới Thiệu về Perl Môi Trường Phát Triển Chương Trình Đầu Tiên Như mọi ngôn ngữ lập trình khác , bạn sẽ được bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Perl bằng chương trình đầu tiên “Hello World” với chức năng in một dòng chữ lên console với nội dung “Hello Perl” trên trình biên dịch Padre Perl ... Read More »