Wednesday, 26/06/2019
News
Home » Web Design » CSS3

CSS3

Cách làm mờ nội dung bằng CSS

Cách làm mờ nội dung (blur) bằng CSS. Demo: Nội dung trong class [crayon-5d13a1af8520c065609090-i/] sẽ được làm mờ đơn giản như sau: [crayon-5d13a1af85222842851150/] Với độ mờ các bạn có thể tùy chỉnh lại, ở đây mình chọn là 10px Download file blur.svg Read More »